Dar Koridor Raf Sistemi

Depolarda  yükseklikten azami fayda sağlamak amacıyla tasarlanan dar koridor raf sistemi‘nde, çalışma koridorları daraltılarak yüksek raf sistemlerinin yükleme ve boşaltılması için özel istif makineleri kullanılmaktadır.
Bu sistemin getirdiği en önemli avantaj, dar koridor raf sisteminde kullanılan istif aracı (man-up) ile hem paletler yüklenip boşaltılmakta, hem de en üst katlarda bile, paletlerden direkt olarak sipariş hazırlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Dar koridor raf sistemleri üretilen özel istif araçlarıyla günümüzde 14 metre ye  kadar ulaşmaktadır.

Dar Koridor Raf Sistemi Avantajları:

 • Her palete direkt ve hızlı ulaşım..
 • Depo alanından azami faydalanma..
 • Sipariş toplama ve depolama için aynı rafın kullanımı..
 • Bu tür sistemlerde oluşturulan depoların palet başı birim maliyeti düşüktür..
 • Raf koridorlarında çalışan makineler yardımıyla paletler koridorların önüne kadar taşınır .. ve diğer forkliftler sevkiyat için kullanılır bu sayede depo içi kontroller hız kazanır..
 • Zaman iş gücü bileşkesinde en üst düzeyde verime ulaşılır.

Dar Koridor Raf Sistemi Teknik Bilgiler

Dar Koridor Raf Sistemi, zemin alanı sınırlıysa, yerden kazandıran bir seçenektir: maksimum depolama kapasitesi, her palete hızlı erişilebilirlik ve rafdan gelen hızlı sipariş toplama. Dar Koridor Raf Sistemi‘nin en büyük avantajı hızlı sipariş toplama ve alanın mümkün olan en iyi kullanımıdır. Bu kompakt yapı, depolama alanının sınırlı olduğu çok çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Rafların ve yüksekliği ayarlanabilen destek kirişlerinin değişken yüksekliği ve derinliği azami esneklik sağlar ve yerden tasarruf sağlayan koridorlar, ya manuel olarak indirilebilen yüksek kaldırma istifleyicileri ya da manüel sipariş toplama istifleyicileri ile – uygun palet muhafaza ve alımı için kullanılabilir veya doğrudan paletten hızlı sipariş toplama için.Raflar arasındaki dar koridorlarda manevra yapmak için özel olarak tasarlanmış Dar Süreli forklift  veya vinçler gereklidir. Yükleme ekipmanı sıklıkla otomatiktir ve tel veya demiryoluyla kılavuzluk eder.

Yararları:

 •  Bireysel paletlere% 100 erişilebilirlik,
 •  Maksimum depolama, yoğunluk ve   verimlilik için en iyi konfigürasyon,
 •  Mekanın daha iyi kullanılması,
 •  Uzmanlaşmış forkliftin ek maliyeti, alan kullanımının katma değeri ile telafi edildi,
 •  Depoda palet başına düşen doluluk oranıdır.
YUKARI
error: